سرج ارستر فتوولتائیک

سرج ارستر فتوولتائیک

سرج ارستر فتوولتاییک یا همان سرج ارستر پنل خورشیدی جهت حفاظت از پنل خورشیدی در هنگام رعد و برق در مدل های تکفاز و سه فاز با کلاس های حفاظتی C و B+C در ولتاژهای 300 ,500, 600, 750 900, و1000 ولت DC
کاربرد در انواع نیروگاه های تولید برق سیستم های خورشیدی و سیسیتم های فتوولتاییک

سرج ارستر فتولتائیک دو پل V20-C 2PH-600 و کد فنی 5094613 ارستر فتولتائیک نوع 2+1 با تحمل ولتاژ 600V/DC دارای جریان تخلیه نامی 20KA دارای جریان تخلیه کل 40KA قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد با سیستم حفاظتی IP20 دارای استانداردهای جهانی CE و VDE ارستر جهت محفاظت از اینورتر، پنل خورشیدی و سولار بازرگانی پیمان الکتریک قابلیت ارائه انواع ارستر با مشخصات فنی بیشتری را نیز دارا می باشد که جهت مشاوره درباره خرید آنها می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید. 021-33993055 021-33993009 جهت مشاهده موارد مرتبط بر روی هر قسمت کلیک نمایید ارستر…
سرج ارستر فتولتائیک سه پل V20-C 3-PH-1000 و کد فنی 5094608 ارستر فتولتائیک نوع 2+1 با تحمل ولتاژ 1000V/DC دارای جریان تخلیه نامی 20KA دارای جریان تخلیه کل 40KA قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد با سیستم حفاظتی IP20 دارای استانداردهای جهانی CE و VDE ارستر جهت محفاظت از اینورتر، پنل خورشیدی و سولار بازرگانی پیمان الکتریک قابلیت ارائه انواع ارستر با مشخصات فنی بیشتری را نیز دارا می باشد که جهت مشاوره درباره خرید آنها می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید. 021-33993055 021-33993009 جهت مشاهده موارد مرتبط بر روی هر قسمت کلیک نمایید ارستر…
سرج ارستر فتولتائیک سه پل و فاز V20-C 3PHFS-1000 و کد فنی 5094574 ارستر فتولتائیک نوع 2+1 با تحمل ولتاژ 1000V/DC دارای جریان تخلیه نامی 20KA دارای جریان تخلیه کل 40KA قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد با سیستم حفاظتی IP20 دارای استانداردهای جهانی CE و VDE ارستر جهت محفاظت از اینورتر، پنل خورشیدی و سولار بازرگانی پیمان الکتریک قابلیت ارائه انواع ارستر با مشخصات فنی بیشتری را نیز دارا می باشد که جهت مشاوره درباره خرید آنها می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید. 021-33993055 021-33993009 جهت مشاهده موارد مرتبط بر روی هر قسمت کلیک…
سرج ارستر فتولتائیک دو پل V20-C 2-PH-1000 و کد فنی 5094617 ارستر فتولتائیک نوع 2+1 با تحمل ولتاژ 1000V/DC دارای جریان تخلیه نامی 20KA دارای جریان تخلیه کل 40KA قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد با سیستم حفاظتی IP20 دارای استانداردهای جهانی CE و VDE ارستر جهت محفاظت از اینورتر، پنل خورشیدی و سولار بازرگانی پیمان الکتریک قابلیت ارائه انواع ارستر با مشخصات فنی بیشتری را نیز دارا می باشد که جهت مشاوره درباره خرید آنها می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید. 021-33993055 021-33993009 جهت مشاهده موارد مرتبط بر روی هر قسمت کلیک نمایید ارستر…
سرج ارستر فتولتائیک دو پل و فاز V20-C 2PHFS-1000 و کد فنی 5094615 ارستر فتولتائیک نوع 2+1 با تحمل ولتاژV/DC1000 دارای جریان تخلیه نامی 20KA دارای جریان تخلیه کل 40KA قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد با سیستم حفاظتی IP20 دارای استانداردهای جهانی CE و VDE ارستر جهت محفاظت از اینورتر، پنل خورشیدی و سولار بازرگانی پیمان الکتریک قابلیت ارائه انواع ارستر با مشخصات فنی بیشتری را نیز دارا می باشد که جهت مشاوره درباره خرید آنها می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید. 021-33993055 021-33993009 جهت مشاهده موارد مرتبط بر روی هر قسمت کلیک نمایید…
سرج ارستر فتولتائیک دو پل و فاز V20-C 2PHFS-600 و کد فنی 5094572 ارستر فتولتائیک نوع 2+1 با تحمل ولتاژ 600V/DC دارای جریان تخلیه نامی 20KA دارای جریان تخلیه کل 40KA قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد با سیستم حفاظتی IP20 دارای استانداردهای جهانی CE و VDE ارستر جهت محفاظت از اینورتر، پنل خورشیدی و سولا بازرگانی پیمان الکتریک قابلیت ارائه انواع ارستر با مشخصات فنی بیشتری را نیز دارا می باشد که جهت مشاوره درباره خرید آنها می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید. 021-33993055 021-33993009 جهت مشاهده موارد مرتبط بر روی هر قسمت کلیک…
سرج ارستر فتولتائیک سه پل V25-B+C 3-PH900 و کد فنی 5097447 ارستر فتولتائیک نوع 2+1 با تحمل ولتاژ 900V/DC دارای جریان تخلیه نامی 30KA دارای جریان تخلیه کل 50KA قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد با سیستم حفاظتی IP20 دارای استانداردهای جهانی CE و VDE ارستر جهت محفاظت از اینورتر، پنل خورشیدی و سولار بازرگانی پیمان الکتریک قابلیت ارائه انواع ارستر با مشخصات فنی بیشتری را نیز دارا می باشد که جهت مشاوره درباره خرید آنها می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید. 021-33993055 021-33993009 جهت مشاهده موارد مرتبط بر روی هر قسمت کلیک نمایید ارستر…
صفحه2 از2