سرج ارستر کلاس 3+2

سرج ارستر کلاس 3+2

سرج ارستر V10 COMPACT-AS با کلاس حفاظتی B+C و کد سفارش 5093391 ارستر حفاظت از فاز و نول با تحمل ولتاژ 255V دارای جریان تخلیه کل 20KA ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر63A قابلیت تحمل دمای 40- تا 85 درجه سانتی گراد با سیستم حفاظتی IP20 بازرگانی پیمان الکتریک قابلیت ارائه انواع ارستر با مشخصات فنی بیشتری را نیز دارا می باشد که جهت مشاوره درباره خرید آنها می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید. 021-33993055 021-33993009 .جهت مشاهده موارد مرتبط بر روی هر قسمت کلیک نمایید ارستر کلاس II+III کد 5093384 با ولتاژ 385 ولت و جریان…
سرج ارستر V10 COMPACT 385 با کلاس حفاظتی B+C و کد سفارش 5093384 ارستر حفاظت از فاز و نول با تحمل ولتاژ 385V دارای جریان تخلیه کل 20KA ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر63A قابلیت تحمل دمای 40- تا 85 درجه سانتی گراد با سیستم حفاظتی IP20 بازرگانی پیمان الکتریک قابلیت ارائه انواع ارستر در با مشخصات فنی بیشتری را نیز دارا می باشد که جهت مشاوره درباره خرید آنها می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید. 021-33993055 021-33993009 .جهت مشاهده موارد مرتبط بر روی هر قسمت کلیک نمایید ارستر کلاس II+III کد 5093391 با ولتاژ 255 ولت…
سرج ارستر V10 COMPACT 255 با کلاس حفاظتی B+C و کد سفارش 5093380 ارستر حفاظت از فاز و نول با تحمل ولتاژ 255V دارای جریان تخلیه کل 20KA ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر63A قابلیت تحمل دمای 40- تا 85 درجه سانتی گراد با سیستم حفاظتی IP20 بازرگانی پیمان الکتریک قابلیت ارائه انواع ارستر با مشخصات فنی بیشتری را نیز دارا می باشد که جهت مشاوره درباره خرید آنها می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید. 021-33993055 021-33993009 .جهت مشاهده موارد مرتبط بر روی هر قسمت کلیک نمایید ارستر کلاس II+III کد 5093391 با ولتاژ 255 ولت و…
سرج ارستر V10 COMPACT 150 با کلاس حفاظتی B+C و کد سفارش 5093378 ارستر حفاظت از فاز و نول با تحمل ولتاژ 150V دارای جریان تخلیه کل 20KA ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر63A با سیستم حفاظتی IP20 بازرگانی پیمان الکتریک قابلیت ارائه انواع ارستر با مشخصات فنی بیشتری را نیز دارا می باشد که جهت مشاوره درباره خرید آنها می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید. 021-33993055 021-33993009 .جهت مشاهده موارد مرتبط بر روی هر قسمت کلیک نمایید ارستر کلاس II+III کد 5093391 با ولتاژ 255 ولت و جریان 20 کیلو آمپرارستر کلاس II+III کد 5093380 با…