پنج شنبه, 15 آذر 1397 ساعت 08:02

سرج ارستر خورشیدی

ارستر فتوولتاییک dehn با کد سفارش 900065 مدل DCB YPV SCI 600 FM در کلاس 2+1


  • با ولتاژ ورودی 600 ولت
  • تحمل جریان 15 الی 30 کیلو آمپر
  • دارای درجه حفاظتی IP20
  • با تحمل دمای 40- الی 80 درجه سانتیگراد
  • با درجه حفاظتیIP20

سرج ارستر فتوولتاییک

پنج شنبه, 15 آذر 1397 ساعت 07:40

سرج ارستر فتوولتاییک

سرج ارستر فتوولتاییک dehn با کد سفارش 900066 مدل DCB YPV SCI 1000 FM در کلاس 2+1


  • با ولتاژ ورودی 1000 ولت
  • تحمل جریان 12.5 الی 30 کیلو آمپر
  • دارای درجه حفاظتی IP20
  • با تحمل دمای 40- الی 80 درجه سانتیگراد
  • با درجه حفاظتیIP20

سرج ارستر فتوولتاییک