چهارشنبه, 01 آذر 1396 ساعت 01:39

سرج ارستر 5094783

سرج ارستر   V20-C 4+FS-385 با کلاس حفاظتی C و کد فنی 5094783

 • سرج ارستر محافظت از فاز
 • با تحمل ولتاژ 385 V
 • دارای جریان تخلیه نامی 20 KA
 • دارای جریان تخلیه کل 80 KA
 • ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 125 A
 • قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد
 • با سیستم حفاظتی IP20

جهت مشاهده ویدیوی ارستر به انتهای صفحه مراجعه فرمایید:

منتشرشده در سرج ارستر کلاس C
جمعه, 22 ارديبهشت 1396 ساعت 17:22

سرج ارستر 5094780

سرج ارستر V20-C 3+FS-385 با کلاس حفاظتی C و کد فنی 5094780

 • سرج ارستر جهت محافظت از سه فاز
 • با تحمل ولتاژ 385 V
 • دارای جریان تخلیه نامی 20 KA
 • دارای جریان تخلیه کل 60 KA
 • ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 125 A
 • قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد
 • با سیستم حفاظتی IP20

peymanelectric-5094780


جهت مشاهده ویدیوی ارستر به انتهای صفحه مراجعه فرمایید:

منتشرشده در سرج ارستر کلاس C
چهارشنبه, 20 ارديبهشت 1396 ساعت 15:48

سرج ارستر 5094708

سرج ارستر V20-C 4-385 با کلاس حفاظتی C و کد فنی 5094708

 • ارستر چهار پل جهت محافظت از فاز
 • با تحمل ولتاژ 385 V
 • دارای جریان تخلیه نامی 20 KA
 • دارای جریان تخلیه کل 80 KA
 • ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 125 A
 • قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد
 • با سیستم حفاظتی IP20

جهت مشاهده ویدیوی ارستر به انتهای صفحه مراجعه فرمایید:

منتشرشده در سرج ارستر کلاس C
پنج شنبه, 21 ارديبهشت 1396 ساعت 05:10

سرج ارستر 5094705

سرج ارستر V20-C 3-385 با کلاس حفاظتی C و کد فنی 5094705

 • ارستر جهت محافظت از سه فاز
 • با تحمل ولتاژ 385 V
 • دارای جریان تخلیه نامی 20 KA
 • دارای جریان تخلیه کل 60 KA
 • ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 125 A
 • قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد
 • با سیستم حفاظتی IP20

جهت مشاهده ویدیوی ارستر به انتهای صفحه مراجعه فرمایید:

منتشرشده در سرج ارستر کلاس C
پنج شنبه, 21 ارديبهشت 1396 ساعت 05:08

سرج ارستر 5094704

سرج ارستر V20-C 2-385 با کلاس حفاظتی C و کد فنی 5094704

 • ارستر دو پل جهت محافظت از فاز
 • با تحمل ولتاژ 350 V
 • دارای جریان تخلیه نامی 20 KA
 • دارای جریان تخلیه کل 40 KA
 • ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 125 A
 • قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد
 • با سیستم حفاظتی IP20

جهت مشاهده ویدیوی ارستر به انتهای صفحه مراجعه فرمایید:

منتشرشده در سرج ارستر کلاس C
پنج شنبه, 21 ارديبهشت 1396 ساعت 04:56

سرج ارستر 5094703

سرج ارستر V20-C 1-385 با کلاس حفاظتی C و کد فنی 5094703

 • ارستر جهت محافظت از فاز
 • با تحمل ولتاژ 350 V
 • دارای جریان تخلیه نامی 20 KA
 • دارای جریان تخلیه کل 40 KA
 • ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 125 A
 • قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد
 • با سیستم حفاظتی IP20

جهت مشاهده ویدیوی ارستر به انتهای صفحه مراجعه فرمایید:

منتشرشده در سرج ارستر کلاس C
پنج شنبه, 21 ارديبهشت 1396 ساعت 04:53

سرج ارستر 5094788

سرج ارستر V20-C 3+NPEFS38با کلاس حفاظتی C و کد سفارش 5094788

 • ارستر سه فاز جهت محافظت از فاز
 • با تحمل ولتاژ 350 V
 • دارای جریان تخلیه نامی 20 KA
 • دارای جریان تخلیه کل 80 KA
 • ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 125 A
 • قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد
 • با سیستم حفاظتی IP20

جهت مشاهده ویدیوی ارستر به انتهای صفحه مراجعه فرمایید:

منتشرشده در سرج ارستر کلاس C
چهارشنبه, 20 ارديبهشت 1396 ساعت 15:17

سرج ارستر 5094668

سرج ارستر V20-C 3+NPE-385 با کلاس حفاظتی C و کد سفارش 5094668

 • ارستر حفاظت از سه فاز و نول
 • با تحمل ولتاژ 350V
 • دارای جریان تخلیه نامی 20KA
 • دارای جریان تخلیه کل 80KA
 • ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 125A
 • قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد
 • با سیستم حفاظتیIP20

جهت مشاهده ويديوي ارستر به انتهاي صفحه مراجعه فرماييد:

منتشرشده در سرج ارستر کلاس C
پنج شنبه, 21 ارديبهشت 1396 ساعت 03:04

سرج ارستر 5094666

سرج ارستر V20-C 1+NPE-385با کلاس حفاظتی C و کد سفارش 5094666

 • ارستر حفاظت از فاز و نول
 • با تحمل ولتاژ 350V
 • دارای جریان تخلیه نامی 20KA
 • دارای جریان تخلیه کل 40KA
 • ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 125A
 • قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد
 • با سیستم حفاظتی IP20

جهت مشاهده ويديوي ارستر به انتهاي صفحه مراجعه فرماييد:

منتشرشده در سرج ارستر کلاس C
سه شنبه, 29 فروردين 1396 ساعت 14:38

ارستر برق

سری محصولات ارستر برق و سرج ارستر(برقگیر) در سایت بازرگانی پیمان الکتریک قابل مشاهده می باشد.

شایان ذکر است تمامی مدل های سرج ارستر در بازرگانی پیمان الکتریک موجود و قابل ارائه می باشد.

ارستر برق کلاس B

ارستر برق کلاس C

ارستر برق کلاس D

ارستر برق کلاس B+C

ارستر برق کلاس C+D

ارستر برق دیتا

برای مشاهده مشخصات فنی و دریافت کاتالوگ ها اینجا کلیک نمایید.

خرید ارستر خرید ارستر خرید ارستر

همچنین می توانید برای آگاهی از دیگر محصولات این شرکت ، کانال Telegram بازرگانی پیمان الکتریک را از لینک telegram.me/Peymanelcco دنبال نمایید.

منتشرشده در اخبار پیمان الکتریک