یکشنبه, 20 ارديبهشت 1394 ساعت 22:59

سرج ارستر کلاس C+D کد 5093418

سرج ارستر V10-C 1+NPE-280 با کلاس حفاظتی C+D و کد سفارش 5093418

 • ارستر حفاظت از فاز و نول
 • با تحمل ولتاژ 280 ولت
 • دارای جریان تخلیه نامی 10 کیلوآمپر
 • دارای جریان تخلیه کل 20 کیلوآمپر
 • ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 125 آمپر
 • قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد
 • با سیستم حفاظتی IP20

جهت مشاهده ويديوي ارستر به انتهاي صفحه مراجعه فرماييد:

منتشرشده در سرج ارستر کلاس C+D
یکشنبه, 20 ارديبهشت 1394 ساعت 21:15

سرج ارستر کلاس B+C کد 5089756

سرج ارستر PS3-B+C TNC+FS با کلاس حفاظتی B+C و کد سفارش 5089756

 • ارستر حفاظت از فاز
 • با ریموت کنترل خروجی
 • با تحمل ولتاژ 230V
 • دارای جریان تخلیه نامی 100KA
 • دارای جریان تخلیه کل 100KA
 • ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 125A
 • قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد
 • با سیستم حفاظتیIP20

جهت مشاهده ويديوي ارستر به انتهاي صفحه مراجعه فرماييد:

منتشرشده در سرج ارستر کلاس B+C
یکشنبه, 20 ارديبهشت 1394 ساعت 21:13

سرج ارستر کلاس B+C کد 5089763

سرج ارستر PS4-B+C TNS+FS با کلاس حفاظتی B+C و کد سفارش 5089763

 • ارستر حفاظت از فاز
 • با ریموت کنترل خروجی
 • با تحمل ولتاژ 230V
 • دارای جریان تخلیه نامی 100KA
 • دارای جریان تخلیه کل 100KA
 • ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 125A
 • قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد
 • با سیستم حفاظتی IP20

جهت مشاهده ويديوي ارستر به انتهاي صفحه مراجعه فرماييد:

منتشرشده در سرج ارستر کلاس B+C
یکشنبه, 20 ارديبهشت 1394 ساعت 16:41

سرج ارستر کلاس B+C کد 5095606

سرج ارستر C 25-B+C 1 با کلاس حفاظتی B+C و کد سفارش 5095606

 • ارستر حفاظت ازنول
 • با ریموت کنترل خروجی
 • با تحمل ولتاژ 230V
 • دارای جریان تخلیه نامی 30KA
 • دارای جریان تخلیه کل 50KA
 • قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد
 • با سیستم حفاظتی IP20

جهت مشاهده ويديوي ارستر به انتهاي صفحه مراجعه فرماييد:

منتشرشده در سرج ارستر کلاس B+C
دوشنبه, 21 ارديبهشت 1394 ساعت 01:39

سرج ارستر کلاس B+C کد 5093662

سرج ارستر V50-B+C 3+NPE+FS با کلاس حفاظتی B+C و کد سفارش 5093662

 • ارستر حفاظت ازسه فاز و نول
 • با ریموت کنترل خروجی
 • با تحمل ولتاژ 230V
 • دارای جریان تخلیه نامی 30KA
 • دارای جریان تخلیه کل 50KA
 • قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد
 • ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 125A
 • با سیستم حفاظتی IP20

جهت مشاهده ويديوي ارستر به انتهاي صفحه مراجعه فرماييد:

منتشرشده در سرج ارستر کلاس B+C
دوشنبه, 21 ارديبهشت 1394 ساعت 19:35

سرج ارستر کلاس B+C کد 5093654

سرج ارستر V50-B+C3+NPE با کلاس حفاظتی B+C و کد سفارش 5093654

 • ارستر حفاظت ازسه فاز و نول
 • با تحمل ولتاژ 230V
 • دارای جریان تخلیه نامی 30KA
 • دارای جریان تخلیه کل 50KA
 • قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد
 • ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 125A
 • با سیستم حفاظتی IP20

جهت مشاهده ويديوي ارستر به انتهاي صفحه مراجعه فرماييد:

منتشرشده در سرج ارستر کلاس B+C
دوشنبه, 21 ارديبهشت 1394 ساعت 06:00

سرج ارستر کلاس B+C کد 5094444

سرج ارستر V25-B+C 1+NPE+FS با کلاس حفاظتی B+C و کد سفارش 5094444

 • ارستر حفاظت ازسه فاز و نول
 • با تحمل ولتاژ 230V
 • دارای جریان تخلیه نامی 230KA
 • دارای جریان تخلیه کل 50KA
 • قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد
 • ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 160A
 • با سیستم حفاظتی IP20

جهت مشاهده ويديوي ارستر به انتهاي صفحه مراجعه فرماييد:

منتشرشده در سرج ارستر کلاس B+C
دوشنبه, 21 ارديبهشت 1394 ساعت 05:57

سرج ارستر کلاس B+C کد 5094418

سرج ارستر V25-B+C 1-280 با کلاس حفاظتی B+C و کد سفارش 5094418

 • ارستر حفاظت از فاز
 • با تحمل ولتاژ 230V
 • دارای جریان تخلیه نامی 25KA
 • دارای جریان تخلیه کل 50KA
 • قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد
 • ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر 160A
 • با سیستم حفاظتی IP20

جهت مشاهده ويديوي ارستر به انتهاي صفحه مراجعه فرماييد:

منتشرشده در سرج ارستر کلاس B+C
یکشنبه, 20 ارديبهشت 1394 ساعت 11:30

سرج ارستر کلاس D کد 5097453

سرج ارستر VF12-AC DC با کلاس حفاظتی D و کد سفارش 5097453

 • ماکزیمم ولتاژ DC 13.5V
 • ماکزیمم ولتاژ AC 18V
 • دارای جریان تخلیه کل 2KA
 • قابلیت تحمل دمای 40- تا 80 درجه سانتی گراد
 • زمان پاسخ دهی کمتر از 25NS

جهت مشاهده ويديوي ارستر به انتهاي صفحه مراجعه فرماييد:

منتشرشده در سرج ارستر کلاس D
یکشنبه, 20 ارديبهشت 1394 ساعت 06:58

سرج ارستر کلاس D کد 5092451

سرج ارستر USM-A با کلاس حفاظتی D و کد سفارش 5092451

 • دارای رنج ولتاژ 230الی 255V
 • دارای جریان تخلیه نامی 3KA
 • ماکزیمم فیوز پشتیبان برای این نوع ارستر16A
 • قابلیت تحمل دمای 15- تا 60 درجه سانتی گراد
 • زمان پاسخ دهی کمتر از 25NS

جهت مشاهده ويديوي ارستر به انتهاي صفحه مراجعه فرماييد:

منتشرشده در سرج ارستر کلاس D