فیلتر هارمونیک

فیلتر هارمونیک

فیلتر هارمونیک به تداخل الکترومغناطیسی سیگنال های ناخواسته ای که توسط منبع تغذیه یا عوامل دیگر تولید شده و در سیستم انتشار می یابند EMI یا نویز گفته می شود. فیلتر EMI یا فیلتر هارمونیک یک دستگاه رابط الکترومغناطیسی است که به منظور از بین بردن نویز الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد.

فیلتر EMI یا فیلتر هارمونیک تداخل سیگنال که توسط خود دستگاه یا عوامل بیرونی ایجاد می شود را از بین برده و به ایمنی دستگاه در برابر سیگنال های الکترو مغناطیسی کمک می نماید. انواع مختلفی از فیلتر هارمونیک وجود دارد که بر اساس نوع ، ابعاد ، آمپدانس، حداکثر مقاومت DC، ظرفیت خازنی و ظرفیت جریان طبقه بندی می شوند.

فیلتر هارمونیک تک فاز:

فیلتر هارمونیک تکفاز کد ZAG2206-11S با ولتاژ ورودی 250 ولت و جریان ورودی 6 آمپر جهت حذف نویز و اعوجاج هارمونیکی

فیلتر هارمونیک تکفاز کد ZAG2210-11S با ولتاژ ورودی 250 ولت و جریان ورودی 10 آمپر جهت حذف نویز و اعوجاج هارمونیکی

فیلتر هارمونیک تکفاز کد ZAG2215-11S با ولتاژ ورودی 250 ولت و جریان ورودی 15 آمپر جهت حذف نویز و اعوجاج هارمونیکی

فیلتر هارمونیک تکفاز کد ZAG2220-11S با ولتاژ ورودی 250 ولت و جریان ورودی 20 آمپر جهت حذف نویز و اعوجاج هارمونیکی

فیلتر هارمونیک تکفاز کد ZAG2230-11S با ولتاژ ورودی 250 ولت و جریان ورودی 30 آمپر جهت حذف نویز و اعوجاج هارمونیکی

فیلتر هارمونیک تکفاز کد ZAG2250-11S با ولتاژ ورودی 250 ولت و جریان ورودی 50 آمپر جهت حذف نویز و اعوجاج هارمونیکی