فیلتر هارمونیک RSEL

فیلتر هارمونیک RSEL

فیلتر EMI یا فیلتر هارمونیک (نویز فیلتر) به ایمنی دستگاه در برابر سیگنال های الکترو مغناطیسی و نویز ها و شوک های ناگهانی موجود در خط ورودی و خروجی دستگاه های برقی جهت خروجی کاملا سینوسی و بدون نویز ارائه داد. انواع مختلفی از فیلتر هارمونیک وجود دارد که بر اساس نوع ، ابعاد ، آمپدانس، حداکثر مقاومت DC، ظرفیت خازنی و ظرفیت جریان طبقه بندی می شوند.

فیلتر هارمونیک RSEL-20R5W/A با برند TDK با اتصال سیم ، جهت تنظیم نویز ایجاد شده بر روی خط برق به صورت سینوسی. این نویز فیلتر دارای جریان خروجی 0.5 آمپر ، تحمل ولتاژ ورودی 250V/AC و تحمل دمای 25- الی 85 درجه سانتی گراد با استانداردهای جهانی RU , SA و TUV کاربرد های معمول فیلتر هارمونیک به این گونه اند: پمپ های نفت و گاز میدان های آبیاری تصفیه آب HVAC صنایع فولاد چوب و کاغذ صنایع سیمان اکسترودر ها
فیلتر هارمونیک RSEL-2001W/A با برند TDK با اتصال سیم ، جهت تنظیم نویز ایجاد شده بر روی خط برق به صورت سینوسی. این نویز فیلتر دارای جریان خروجی 1 آمپر ، تحمل ولتاژ ورودی 250V/AC و تحمل دمای 25- الی 85 درجه سانتی گراد با استانداردهای جهانی RU , SA و TUV کاربرد های معمول فیلتر هارمونیک به این گونه اند: پمپ های نفت و گاز میدان های آبیاری تصفیه آب HVAC صنایع فولاد چوب و کاغذ صنایع سیمان اکسترودر ها
فیلتر هارمونیک RSEL-2002W/A با برند TDK با اتصال سیم ، جهت تنظیم نویز ایجاد شده بر روی خط برق به صورت سینوسی مورد استفاده قرار می گیرد. این نویز فیلتر دارای جریان خروجی 2 آمپر ، تحمل ولتاژ ورودی 250V/AC و تحمل دمای 25- الی 85 درجه سانتی گراد با استانداردهای جهانی RU , SA و TUV می باشد. کاربرد های معمول فیلتر هارمونیک به این گونه اند: پمپ های نفت و گاز میدان های آبیاری تصفیه آب HVAC صنایع فولاد چوب و کاغذ صنایع سیمان اکسترودر ها
فیلتر هارمونیک RSEL-2003W/A با برند TDK با اتصال سیم ، جهت تنظیم نویز ایجاد شده بر روی خط برق به صورت سینوسی مورد استفاده قرار می گیرد. این نویز فیلتر دارای جریان خروجی 3 آمپر ، تحمل ولتاژ ورودی 250V/AC و تحمل دمای 25- الی 85 درجه سانتی گراد با استانداردهای جهانی RU , SA و TUV می باشد. کاربرد های معمول فیلتر هارمونیک به این گونه اند: پمپ های نفت و گاز میدان های آبیاری تصفیه آب HVAC صنایع فولاد چوب و کاغذ صنایع سیمان اکسترودر ها
فیلتر هارمونیک RSEL-2006W/A با برند TDK با اتصال سیم ، جهت تنظیم نویز ایجاد شده بر روی خط برق به صورت سینوسی مورد استفاده قرار می گیرد. این نویز فیلتر دارای جریان خروجی 6 آمپر ، تحمل ولتاژ ورودی 250V/AC و تحمل دمای 25- الی 85 درجه سانتی گراد با استانداردهای جهانی RU , SA و TUV می باشد. کاربرد های معمول فیلتر هارمونیک به این گونه اند: پمپ های نفت و گاز میدان های آبیاری تصفیه آب HVAC صنایع فولاد چوب و کاغذ صنایع سیمان اکسترودر ها
فیلتر هارمونیک RSEL-20R5WL/AL با برند TDK با اتصال سیم ، جهت تنظیم نویز ایجاد شده بر روی خط برق به صورت سینوسی مورد استفاده قرار می گیرد. این نویز فیلتر دارای جریان خروجی 0.5 آمپر ، تحمل ولتاژ ورودی 250V/AC و تحمل دمای 25- الی 85 درجه سانتی گراد با استانداردهای جهانی RU , SA و TUV می باشد. کاربرد های معمول فیلتر هارمونیک به این گونه اند: پمپ های نفت و گاز میدان های آبیاری تصفیه آب HVAC صنایع فولاد چوب و کاغذ صنایع سیمان اکسترودر ها
فیلتر هارمونیک  RSEL-2001WL/AL با برند TDK با اتصال سیم ، جهت تنظیم نویز ایجاد شده بر روی خط برق به صورت سینوسی مورد استفاده قرار می گیرد. این نویز فیلتر دارای جریان خروجی 1 آمپر ، تحمل ولتاژ ورودی 250V/AC و تحمل دمای 25- الی 85 درجه سانتی گراد با استانداردهای جهانی RU , SA و TUV می باشد. کاربرد های معمول فیلتر هارمونیک به این گونه اند: پمپ های نفت و گاز میدان های آبیاری تصفیه آب HVAC صنایع فولاد چوب و کاغذ صنایع سیمان اکسترودر ها
فیلتر هارمونیک; RSEL-2002WL/AL با برند TDK با اتصال سیم ، جهت تنظیم نویز ایجاد شده بر روی خط برق به صورت سینوسی مورد استفاده قرار می گیرد. این نویز فیلتر دارای جریان خروجی 2 آمپر ، تحمل ولتاژ ورودی 250V/AC و تحمل دمای 25- الی 85 درجه سانتی گراد با استانداردهای جهانی RU , SA و TUV می باشد. کاربرد های معمول فیلتر هارمونیک به این گونه اند: پمپ های نفت و گاز میدان های آبیاری تصفیه آب HVAC صنایع فولاد چوب و کاغذ صنایع سیمان اکسترودر ها
صفحه1 از2