فیوز

فیوز

عملکرد فیوز به این گونه است که عمدتا برای جلوگیری از آتش سوزی در دستگاه استفاده می گردد . این یک حفاظت اولیه می باشد که فیوز ارائه می دهد . بین منبع تغذیه و لوازم خانگی ممکن است چند فوت فاصله یا چند متر کابل وجود داشته باشد، بنابراین اگر یک اتصال کوتاه در دستگاه رخ دهد، کابل به راحتی بیش از حد گرم می شود (به دلیل جریان بیش ازحد) و عایق روکش آن می سوزد یا پاره می شود. در این زمان است که فیوز ، نقش خود را در دستگاه نشان می دهد و از آسیب آن جلوگیری می کند.

دانلود کاتالوگ فیوز سیبا