نگهدارنده فیوز

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

فیوز وسیله ای است که مدارهای الکتریکی را در برابر جریان غیرمجاز محافظت می کند. اگر جریانی بیش از جریان نامی از فیوز بگذرد فیوز می سوزد و بدین ترتیب جریان برق، قطع خواهد شد. به عبارت ساده، فیوز وسیله ای حفاظتی است که در تجهیزات و مدارات الکتریکی به کار می رود تا در مواقعی که جریانی بیشتر از حد مجاز از وسیله عبور می کند، با سوختن فیوز مدار قطع شود تا تجهیزات دیگر آسیبی نبینند.

رسانه