فیوز Siba

فیوز Siba

فیوز سیبا siba با کد سفارش 3002413 سایز 537 میلی متر دارای ولتاژ 36 کیلو ولت دارای جریان 100-50 آمپر فیوز فشار قوی سیبا مناسب جهت استفاده در سیستم هایی با جریان برق AC می باشد و وظیفه حفاظت از تجهیزات سوئیچ دنده در بخش توزیع می باشد. فیوز فشار قوی به دلیل سرعت بالایی که دارند می توانند در زمان اتصال کوتاه، جریان را محدود کرده و از پیامدهای حرارتی و دینامیکی که در هنگام اتصال کوتاه برای تجهیزات ممکن است اتفاق بیفتد، جلوگیری کند.
فیوز سیبا SIBA با کد سفارش 3013236 سایز 359 میلی متر دارای ولتاژ 24 کیلو ولت دارای جریان 50-6.3 آمپر فیوز روغنی فیوزی است که برای مدارهای الکتریکی استفاده می گردد که در آن سیم فیوز روغنی در یک روغن سنگین غرق شده است. هنگامی که پارگی از طریق ذوب سیم فیوز روغنی اتفاق می افتد، روغن موجود در آن شکاف و خم شدن قوس بین پایانه ها را پر می نماید .
فیوز سیبا SIBA با کد سفارش 3023436 سایز 359 میلی متر دارای ولتاژ 12 کیلو ولت دارای جریان 125-6.3 آمپر فیوز روغنی فیوزی است که برای مدارهای الکتریکی استفاده می گردد که در آن سیم فیوز روغنی در یک روغن سنگین غرق شده است. هنگامی که پارگی از طریق ذوب سیم فیوز روغنی اتفاق می افتد، روغن موجود در آن شکاف و خم شدن قوس بین پایانه ها را پر می نماید.
فیوز سیبا SIBA با کد سفارش 3014436 سایز 254 میلی متر دارای ولتاژ 12 کیلو ولت دارای جریان 100-6.3 آمپر فیوز روغنی فیوزی است که برای مدارهای الکتریکی استفاده می گردد که در آن سیم فیوز روغنی در یک روغن سنگین غرق شده است. هنگامی که پارگی از طریق ذوب سیم فیوز روغنی اتفاق می افتد، روغن موجود در آن شکاف و خم شدن قوس بین پایانه ها را پر می نماید.
فیوز سیبا SIBA با کد سفارش 3023736 سایز 359 میلی متر دارای ولتاژ 7.2 کیلو ولت دارای جریان 140-125 آمپر فیوز روغنی فیوزی است که برای مدارهای الکتریکی استفاده می گردد که در آن سیم فیوز روغنی در یک روغن سنگین غرق شده است. هنگامی که پارگی از طریق ذوب سیم فیوز روغنی اتفاق می افتد، روغن موجود در آن شکاف و خم شدن قوس بین پایانه ها را پر می نماید.
فیوز سیبا SIBA با کد سفارش 3015636 سایز 254 میلی متر دارای ولتاژ 7.2 کیلو ولت دارای جریان 112-6.3 آمپر فیوز روغنی فیوزی است که برای مدارهای الکتریکی استفاده می گردد که در آن سیم فیوز روغنی در یک روغن سنگین غرق شده است. هنگامی که پارگی از طریق ذوب سیم فیوز روغنی اتفاق می افتد، روغن موجود در آن شکاف و خم شدن قوس بین پایانه ها را پر می نماید.
فیوز سیبا siba با کد سفارش 3000493 سایز 292 میلی متر دارای ولتاژ 6 و 12 کیلو ولت دارای جریان 6.3 آمپر فیوز استوانه ای سیبا به عنوان یک میله حفاظتی در مدار استفاده می گردد. در واقع فیوز استوانه ای جهت تامین امنیت مدار که از اهمیت بالایی برخوردار است به کار برده می شود که با دارا بودن ویژگی زمان قطع بیشتر برای راه اندازی موتور الکتریکی مورد استفاده قرار گرفته می شود.
فیوز سیبا siba با کد سفارش 3001293 سایز 292 میلی متر دارای ولتاژ 6 و 12 کیلو ولت دارای جریان 100-6.3 آمپر فیوز استوانه ای سیبا به عنوان یک میله حفاظتی در مدار استفاده می گردد. در واقع فیوز استوانه ای جهت تامین امنیت مدار که از اهمیت بالایی برخوردار است به کار برده می شود که با دارا بودن ویژگی زمان قطع بیشتر برای راه اندازی موتور الکتریکی مورد استفاده قرار گرفته می شود.