لیمیت سوئیچ موقعیتی

لیمیت سوئیچ موقعیتی

شرکت TER ایتالیا سازنده انواع لیمیت سوئیچ با تجربه طولانی در طراحی و ساخت سوئیچ های موقعیتی که تاکنون پنج سری سوئیچ های موقعیتی را ارائه داده است.

کاربرد عمده لیمیت سوئیچ های موقعیتی در کارخانه های ساخت آساسنور صنعتی و ساختمانی، در صنعت اتوماسیون، در تکنولوژی پایه ، به ویژه برای کنترل بالابرها، وینچ ها و ابزارهای ماشینی مورد استفاده قرار می گیرد.

لیمیت سوئیچ موقعیتی کد PRSL0036XX با ولتاژ ورودی 250 ولت ، جریان ورودی 3 آمپر و با اتصال 1 NO + 1NC قابل استفاده در : کارخانه های ساخت آساسنور صنعتی و ساختمانی صنعت اتوماسیون کنترل بالابرها، وینچ ها و ابزارهای ماشینی مناسب جهت استفاده در شرایط آب و هوایی مختلف
لیمیت سوئیچ موقعیتی کد PRSL0037XX با ولتاژ ورودی 250 ولت ، جریان ورودی 3 آمپر و با اتصال 1 NO + 1NC قابل استفاده در : کارخانه های ساخت آساسنور صنعتی و ساختمانی صنعت اتوماسیون کنترل بالابرها، وینچ ها و ابزارهای ماشینی مناسب جهت استفاده در شرایط آب و هوایی مختلف
لیمیت سوئیچ موقعیتی کد PRSL0031XX با ولتاژ ورودی 250 ولت ، جریان ورودی 3 آمپر و با اتصال 1 NO + 1NC قابل استفاده در : کارخانه های ساخت آساسنور صنعتی و ساختمانی صنعت اتوماسیون کنترل بالابرها، وینچ ها و ابزارهای ماشینی مناسب جهت استفاده در شرایط آب و هوایی مختلف
لیمیت سوئیچ موقعیتی کد PRSL0025XX با ولتاژ ورودی 250 ولت ، جریان ورودی 3 آمپر و با اتصال 1NO + 1NC قابل استفاده در : کارخانه های ساخت آساسنور صنعتی و ساختمانی صنعت اتوماسیون کنترل بالابرها، وینچ ها و ابزارهای ماشینی مناسب جهت استفاده در شرایط آب و هوایی مختلف
لیمیت سوئیچ موقعیتی کد PRSL0025XX با ولتاژ ورودی 250 ولت ، جریان ورودی 3 آمپر و با اتصال 1 NO + 1NC قابل استفاده در : کارخانه های ساخت آساسنور صنعتی و ساختمانی صنعت اتوماسیون کنترل بالابرها، وینچ ها و ابزارهای ماشینی مناسب جهت استفاده در شرایط آب و هوایی مختلف
لیمیت سوئیچ موقعیتی کد PRSL0036XX با ولتاژ ورودی 250 ولت ، جریان ورودی 3 آمپر و با اتصال 1 NO + 1NC قابل استفاده در : کارخانه های ساخت آساسنور صنعتی و ساختمانی صنعت اتوماسیون کنترل بالابرها، وینچ ها و ابزارهای ماشینی مناسب جهت استفاده در شرایط آب و هوایی مختلف