جوی استیک جرثقیل

جوی استیک جرثقیل

جوی استیک (Joystick) مدل PRVV9035PE با ولتاژ عایقی 60 Vac/dc و گشتاور 0.5 Nm - 0.6 Nm و رابط 1NO+1NC.
جوی استیک (Joystick) مدل PRVV9025PE با ولتاژ عایقی 60 Vac/dc و گشتاور 0.5 Nm - 0.6 Nm و رابط 1NO+1NC.
جوی استیک (Joystick) مدل PRVV9020PE با ولتاژ عایقی 60 Vac/dc و گشتاور 0.5 Nm - 0.6 Nm و رابط 1NO+1NC.
جوی استیک (Joystick) مدل PRVV0804PE با ولتاژ عایقی 60 Vac/dc و گشتاور 0.5 Nm - 0.6 Nm و رابط 1NO+1NC.
جوی استیک (Joystick) مدل PRSL1004PI با ولتاژ عایقی 500 Vac و گشتاور 0.6 Nm .
جوی استیک (Joystick) مدل PRSL1003PI با ولتاژ عایقی 500 Vac و گشتاور 0.6 Nm و رابط 3NO+common.
جوی استیک (Joystick) مدل PRSL1001PI با ولتاژ عایقی 500 Vac و گشتاور 0.6 Nm و رابط 1 NC.
جوی استیک (Joystick) مدل PRSL1000PI با ولتاژ عایقی 500 Vac و گشتاور 0.6 Nm و رابط 1NO.
صفحه1 از3