فروش مقاومت ترمز

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

این مقاومت ها که از نوع مقاومت ترمز آلومینیومی هستند، در فضاهای بسیار کوچک با درجه عایقی بالا جا می شوند. در درون محفظه آلومینیومی مقاومت ترمز ، المنت های سرامیکی قرار گرفته اند و حرارت در کل بخش های آلومینیومی به طور یکسان پخش می شوند. مقاومت ترمز معمولا در زمانهای كوتاه فعال است و باعث تبدیل انرژی الكتریكی به وجود آمده ناشی از ترمز، به حرارت می گردد .