موتور مکسون DCX Program

موتور مکسون DCX Program

موتور مکسون DCX Program چگالی گشتاور بالا و حرکت نرمی دارد.
طراحی قوی این موتور که از آهن در ساخت آن استفاده نشده است این موتور را تبدیل به یک درایو پویا برای هر کاربردی نموده است. موتور مکسون DCX Program در اندازه های Ø 10 – 35 mm موجود است.

موتور DC مکسون مدل DCX10L01EBKL425 ولتاژ نامی 1.5 ولت توان 36.5 کیلو وات جریان 97.6 میلی آمپر گشتاور نامی 1.02 نیوتن متر پیمان الکتریک نماینده فروش موتور مکسون MAXON سوئیس در ایران
موتور DC مکسون با ولتاژ نامی 3 ولت، جریان 52.8 میلی آمپر، سرعت 12100 دور و گشتاور 2.02 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
موتور DC مکسون با ولتاژ نامی 4.5 ولت، جریان 34.3 میلی آمپر، سرعت 11900 دور و گشتاور 2.18 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 6 ولت، جریان 26.3 میلی آمپر، سرعت 12100 دور و گشتاور 1.91 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 9 ولت، جریان 17.1 میلی آمپر، سرعت 11900 دور و گشتاور 2.04 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
موتور DC مکسون با ولتاژ نامی 12 ولت، جریان 11.7 میلی آمپر، سرعت 11200 دور و گشتاور 2.01 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
موتور DC مکسون با ولتاژ نامی 1.5 ولت، جریان 88.1 میلی آمپر، سرعت 12600 دور و گشتاور 0.917 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 3 ولت، جریان 45.9 میلی آمپر، سرعت 12900 دور و گشتاور 0.932 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
صفحه1 از4