موتور مکسون DC-MAX Program

موتور مکسون DC-MAX Program

استفاده از آهن ربا های قدرتمند و فن آوری جدید در سیم پیچ و بهسازی طراحی موتور مکسون DC-MAX Program باعث شده است که موتور های DC-max دارای حد اکثر کارایی ، ابعاد کوچک و قیمت مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد. ابعاد این موتور Ø 16 and 22 mm می باشد. کارایی بالاو قیمت کم وقابلیت تنظیم آنلاین از ویژگی های این موتور می باشد. 

موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 12 ولت، جریان 7.01 میلی آمپر، سرعت 4400 دور و گشتاور 3.91 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 12 ولت، جریان 23.8 میلی آمپر، سرعت 9960 دور و گشتاور 4.41 نیوتون پیمان الکتریک نماینده انحصاری موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 24 ولت، جریان 16.8 میلی آمپر، سرعت 6580 دور و گشتاور 4.76 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 6 ولت، جریان 67.3 میلی آمپر، سرعت 6770 دور و گشتاور 3.71 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 24 ولت، جریان 4.22 میلی آمپر، سرعت 3450 دور و گشتاور 10.4 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 6 ولت، جریان 58.8 میلی آمپر، سرعت 4980 دور و گشتاور 11.3 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 24 ولت، جریان 14.5 میلی آمپر، سرعت 5350 دور و گشتاور 11.8 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
موتور DC مکسون Maxon با ولتاژ نامی 6 ولت، جریان 14.7 میلی آمپر، سرعت >4830 دور و گشتاور 4.06 نیوتون پیمان الکتریک نماینده فروش موتورهای مکسون Maxon سوئیس در ایران
صفحه1 از2