کوپلینگ Flender

کوپلینگ Flender

کوپلینگ های (COUPLING) دنده ای عموماً برای بازه بسیار وسیع از توان، گشتاور و دمای کار مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال کوپلینگ های دنده ای که عمدتاً توسط شرکت های سازنده به صورت از قبل ساخته شده ارائه می شوند برای توان های تا حدود 4/2 مگاوات ارائه می شوند. دور این کوپلینگ ها می تواند از 1300 دور برای توان های بالا تا 7000 دور بر دقیقه برای توان های کمتر از 65 کیلووات باشد. این کوپلینگ ها قابلیت تحمل گشتاور تا بیش از 160000 نیوتن متر را دارند.کوپلینگ های دنده ای توان تحمل نا متوازن زاویه ای تا 1 درجه برای هر هاب را دارا می باشند.

کوپلینگ ROTEX ساخته شده از جنس فولاد با قطر بیرونی 300 میلی متر و شفت داخلی 240 میلی متر و با تحمل ماکسیمم گشتاور 1250 دور
کوپلینگ RUPEX ساخته شده از جنس فولاد با قطر بیرونی 2000 میلی متر و شفت داخلی 600 میلی متر و با تحمل ماکسیمم گشتاور 1300000 دور
کوپلینگ NEUPEX ساخته شده از جنس فولاد با قطر بیرونی 710 میلی متر و شفت داخلی 260 میلی متر و با تحمل ماکسیمم گشتاور 62000 دور