سری SFC

سری SFC

کوپلینگ SFC کد سفارش SFC-29 10*10 با گشتاور 0.35 N.M و 3000 دور با قطر داخلی 10*10 و قطر خارجی 29 و ارتفاع 28 میلیمتر
کوپلینگ SFC کد سفارش SFC-29 8*8 با گشتاور 0.35 N.M و 3000 دور با قطر داخلی 8*8 و قطر خارجی 29 و ارتفاع 28 میلیمتر
کوپلینگ SFC کد سفارش SFC-38 10*10 با گشتاور 1.35 N.M و 3000 دور با قطر داخلی 10*10 و قطر خارجی 38 و ارتفاع 35 میلیمتر
کوپلینگ SFC کد سفارش SFC-38 8*10 با گشتاور 1.35 N.M و 3000 دور با قطر داخلی 10*8 و قطر خارجی 38 و ارتفاع 35 میلیمتر

کوپلینگ آلومینیومی مدل SFC-29 10*10 با قطر بیرونی 29 میلی متر و قطر شفت 10 در 10 میلی متر و ارتفاع 28 میلی متر با تحمل گشتاور 0.35 نیوتن بر متر و ماکزیمم دور 3000 دور در دقیقه ساخت کشور کره جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
کوپلینگ آلومینیومی مدل SFC-29 8*8 با قطر بیرونی 29 میلی متر و قطر شفت 8 در 8 میلی متر و ارتفاع 28 میلی متر با تحمل گشتاور 0.35 نیوتن بر متر و ماکزیمم دور 3000 دور در دقیقه ساخت کشور کره جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
کوپلینگ آلومینیومی مدل SFC-38 10*10 با قطر بیرونی 38 میلی متر و قطر شفت 10 در 10 میلی متر و ارتفاع 35 میلی متر با تحمل گشتاور 1.35 نیوتن بر متر و ماکزیمم دور 3000 دور در دقیقه ساخت کشور کره جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
کوپلینگ آلومینیومی مدل SFC-38 8*10 با قطر بیرونی 38 میلی متر و قطر شفت 8 در 10 میلی متر و ارتفاع 35 میلی متر با تحمل گشتاور 1.35 نیوتن بر متر و ماکزیمم دور 3000 دور در دقیقه ساخت کشور کره جهت مشاهده ویدیوی sungil به انتهای صفحه مراجعه فرمایید