کاربرد پل دیود

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

پل دیود که با عنوان یکسوساز پل نیز یاد می شود ، جهت یکسو سازی جریان متناوب و جریان مستقیم تمام موج استفاده می شود.

ساختار پل دیود متشکل از 4 دیود است که به صورت سری به یکدیگر متصل شده اند از سویی که آند و کاتد دو دبود بهم وصل است جریان متناوب و از سوی دیگر که کاتد و آند دو دیود دیگر به یکدیگر وصل است خروجی گرفته می شود.

برای مشاهده ویدیو مربوط به کاربرد پل دیود به انتهای صفحه مراجعه کنید

رسانه