انکودر Solid Shaft

انکودر افزایشی BAUMER بامر (INCREMENTAL ENCODER)

انکودر بامر Baumerدارای استاندارد های اروپایی UL ، CE و CSA بوده و دارای سیستم جلوگیری از شوک های ناگهانی الکتریکی می باشد.
برخی از کد های فنی انکودر بامر به شرح زیر است :
انکودر EIL580-SC10.5RE.00100.A، انکودر EIL580-SC10.5RE.00200.A، انکودر EIL580-SC10.5RE.00360.A، انکودر EIL580-SC10.5FN.00500.A، انکودر EIL580-SC10.5RN.00512.A، انکودر EIL580-SC10.5FE.05000.A، انکودر BDH، انکودر BDK، انکودر BDT