انکودر Kubler

انواع انکودر کوبلر وظایف مختلفی را در مهندسی درایوها انجام می دهند. یکی از شایع ترین وظایف، ارائه اطلاعات مربوط به سرعت، برای کنترل بهتر موتور با استفاده از اینورتر فرکانس می باشد. برای این نوع بازخورد ، کنترل سرعت موتور ضروری بوده که خود این مورد برای بهبود کیفیت سرعت و کنترل پاسخ ، مناسب است. به عنوان یک قاعده، سیگنال SinCos یا TTL / HTL در انکودر کوبلر Kubler برای این منظور استفاده می شود.
گروه Kübler امروزه به متخصصان برجسته در سراسر جهان در زمینه سنسورهای موقعیت و حرکت، ایمنی عملکرد، شمارش و فن آوری فرایند و تکنولوژی انتقال تعلق دارد. در سال 1960 این شرکت توسط Fritz Kübler تاسیس شده است، و این خانواده در حال حاضر توسط نسل بعدی Gebhard و Lothar Kubler رهبری می شود. نه اعضای گروه بین المللی و توزیع کننده ، بلکه در بیش از 50 کشور، دانش فنی، خدمات و مشاوره در سراسر جهان ارائه می دهند.