ترانس اتوماتیک یاسکاوا

ترانس اتوماتیک یاسکاوا یکی از بزرگترین کارخانجات و تولید کنندگان انواع ترانس اتوماتیک به صورت ستونی می باشد این نوع تثبیت کنده ولتاژ فقط در مدل های سه فاز از 50 KVA الی 500 KVA تولیید می گردد همچنین این ترانس اتوماتیک دارای سه ترانس ستونی و یک ترانس تغذیه جهت گرفتن نویز ولتاژ به همراه سه برد ترانس اتوماتیک یاسکاوا می باشد