سرج ارستر دیتا

سرج ارستر دیتا (DATA) سرج ارستر و برقگیر برای خط های DATA یا همان شبکه است. این نوع ارسترها مخصوص خطوط تلفن و دوربین های مدار بسته و تجهیزات الکترونیکی و تلفن سانترال سری کابل های BNC، CAT 6، CAT 5، TNC استفاده می شود.