آدرس جدید سایت پیمان الکترونیک

http://peymanelc.com

ترانسدیوسر

ترانسدیوسر

ترانسدیوسر دستگاهی است که انرژی را از نوعی به نوع دیگر تبدیل می کند به عبارت دیگر ترانسدیوسر ها برای تبدیل یک کمیت فیزیکی به سیگنال الکتریکی متناظر با آن به کار می روند. انواع آن عبارتند از ترانسدیوسر قدرت ، ترانسدیوسر جریان و ترانسدیوسر ولتاژ . انواع مختلف تراسدیوسر را می توان در پروب های تبدیل PH  به سیگنال الکتریکی ، میکروفون و سلول فتو الکتریک مورد استفاده قرار می گیرند . ترانسدیوسرها به طور گسترده در سیستم ها اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرند . ترانسدیوسر قادر است ولتاژ خروجی 4-20میلی آمپر را تامین نماید.

پیمان الکتریک در سال 1377 توسط برادران هرمان مقدم افتتاح گردید که به عنوان واردکننده و تامین کننده کلیه لوازم برقی، صنعتی فعالیت می نماید .