کانکتور نظامی

کانکتور نظامی به طور معمول از یک جفت تشکیل شده است که به عنوان دوشاخه و مخزن شناخته می شود و هر جفت مجهز به تماس های نر (پین) یا ماده (سوکت) است. کانکتور مورد استفاده برای اتصالات الکتریکی معمولاً از مس بریلیم یا فسفر برنز ساخته می شوند که سپس با طلا یا نوع دیگری از اتصالات نظامی غیر خورنده و بسیار رسانا پوشانده می شوند. در طراحی کانکتور نظامی نیاز به محافظت از اتصال در برابر عوامل محیطی در نظر گرفته شده است  و به آنها امکان استفاده در کاربردهای نظامی و هوافضا را می دهد. کانکتور نوع AN (Army-Navy) استاندارد رابطهای امروزی را تعیین می کند. آنها اغلب به عنوان اتصالات استاندارد نظامی ، “MIL – STD” یا “MIL – SPEC” شناخته می شوند.
انواع کانکتور نظامی:
کانکتور نظامی 12 پین،کانکتور نظامی 4 پین،کانکتور نظامی 5 پین،کانکتور نظامی 2 پین،کانکتور نظامی 16 پین
کانکتور نظامی مورد استفاده برای اتصالات فیبر نوری به طور معمول اتصالات پلاگین (نر) با یک فرول برجسته است که الیاف را نگه می دارد و دو الیاف را برای جفت شدن تراز می کند. مشخصات مهم برای اتصالات فیبر نوری ، افت ورودی است که با میزان نور از دست رفته در اتصال است.