تبریک عید نوروز 1401 شمسی

با خوبی ها و بدی ها، هرآنچه که بود؛ برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد، برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد، سالی دیگر گذشت
و به دنبالش سالی نو با امیدها و آرزوهای جدید شروع شد و بهار با تمام رنگارنگی اش آمد تا پیام یکرنگی به ما بیاموزد
**پیمان الکتریک ، پیشاپیش سال 1401 شمسی را بر همه هموطنان عزیز ، تبریک عرض می نماید**