کاتالوگ تریستور وستکد Westcode

تریستورهای وستکد Westcode ، از انواع تریستور دیسکی و تریستورهای فست  هستند که دارای کد های مختلفی می باشند. در کاتالوگ زیر می توانید کد های سفارش قبل و مدل های جدید تریستور وستکد که برای کوره القایی استفاده می شوند را مشاهده کنید.

انکودر Sick