انکودر (Encoder)

انکودر یا همان رمزگذار می تواند خروجی دیجیتال را در اثر جابجایی به صورت زاویه ای یا خطی ایجاد نماید. انکودر(Encoder) می تواند در تعیین موقعیت سروو موتور ها کمک بسیاری انجام دهد . انکودر ها را می توان در مدل های مختلف مانند انکودر مطلق ، انکودر افزایشی و انکودر ابسولوت دسته بندی نمود. 

 

همچنین انکودر مطلق به دو دسته : انکودر سینگل ترن (Singel Turn) و انکودر مولتی ترن (Multi Turn) دسته بندی می شود. انکودر ها می توانند با دریافت سیگنال آنالوگ،  آن را به صورت سیگنال دیجیتال در خروجی ارائه نمایند.