فیلتر هارمونیک تک فاز

فیلتر هارمونیک تک فاز

فیلتر EMI یا فیلتر هارمونیک تداخل سیگنال که توسط خود دستگاه یا عوامل بیرونی ایجاد می شود را از بین برده و به ایمنی دستگاه در برابر سیگنال های الکترو مغناطیسی کمک می نماید. انواع مختلفی از فیلتر هارمونیک وجود دارد که بر اساس نوع ، ابعاد ، آمپدانس، حداکثر مقاومت DC، ظرفیت خازنی و ظرفیت جریان طبقه بندی می شوند.

فیلتر هارمونیک تک فاز جهت تنظیم نویز موجود در خط به صورت 250 v AC و فرکانس 50 تا 60 هرتز و تحمل دمای 25 تا 85 درجه سانتی گراد و به همراه استاندارهای جهانی قابل ارائه می باشد .

فیلتر هارمونیک تکفاز با جریان 50 آمپر و کد سفارش ZAG2250-11S فیلتر هارمونیک تکفاز TDK جهت حذف اعوجاج هارمونیکی دارای استانداردهای جهانی NEMKO،UL ، CSA قابلیت حذف نویز در دو مرحله ورودی و خروجی تحمل فرکانس 50 الی 60 هرتز تحمل دما از 25- تا 85+ درجه سانتی گراد قابلیت دریافت ورودی 220 الی 250V/AC جهت مشاهده ویدیو نویز فیلتر به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
فیلتر هارمونیک تکفاز با جریان 15 آمپر و کد سفارش ZAG2215-11S فیلتر هارمونیک تکفاز TDK جهت حذف اعوجاج هارمونیکی دارای استانداردهای جهانی NEMKO،UL ، CSA قابلیت حذف نویز در دو مرحله ورودی و خروجی تحمل فرکانس 50 الی 60 هرتز تحمل دما از 25- تا 85+ درجه سانتی گراد قابلیت دریافت ورودی 220 الی 250V/AC جهت مشاهده ویدیو نویز فیلتر به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
فیلتر هارمونیک تک فاز با جریان 30 آمپر و کد سفارش ZAG2230-11S فیلتر هارمونیک تکفاز TDK جهت حذف اعوجاج هارمونیکی دارای استاندارد های جهانی NEMKO،UL ، CSA قابلیت حذف نویز در دو مرحله ورودی و خروجی تحمل فرکانس 50 الی 60 هرتز تحمل دما از 25- تا 85+ درجه سانتی گراد قابلیت دریافت ورودی 220 الی 250V/AC جهت مشاهده ویدیو نویز فیلتر به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
فیلتر هارمونیک تکفاز با جریان 20 آمپر و کد سفارش ZAG2220-11S فیلتر هارمونیک تکفاز TDK جهت حذف اعوجاج هارمونیکی دارای استانداردهای جهانی NEMKO،UL ، CSA قابلیت حذف نویز در دو مرحله ورودی و خروجی تحمل فرکانس 50 الی 60 هرتز تحمل دما از 25- تا 85+ درجه سانتی گراد قابلیت دریافت ورودی 220 الی 250V/AC جهت مشاهده ویدیو نویز فیلتر به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
فیلتر هارمونیک تکفاز با جریان 10 آمپر و کد سفارش ZAG2210-11S فیلتر هارمونیک تکفاز TDK جهت حذف اعوجاج هارمونیکی دارای استانداردهای جهانی NEMKO،UL ، CSA قابلیت حذف نویز در دو مرحله ورودی و خروجی تحمل فرکانس 50 الی 60 هرتز تحمل دما از 25- تا 85+ درجه سانتی گراد قابلیت دریافت ورودی 220 الی 250V/AC جهت مشاهده ویدیو نویز فیلتر به انتهای صفحه مراجعه فرمایید
فیلتر هارمونیک تکفاز با جریان 6 آمپر و کد سفارش ZAG2206-11S فیلتر هارمونیک تکفاز TDK جهت حذف اعوجاج هارمونیکی دارای استانداردهای جهانی NEMKO،UL ، CSA قابلیت حذف نویز در دو مرحله ورودی و خروجی تحمل فرکانس 50 الی 60 هرتز تحمل دما از 25- تا 85+ درجه سانتی گراد قابلیت دریافت ورودی 220 الی 250V/AC جهت مشاهده ویدیو نویز فیلتر به انتهای صفحه مراجعه فرمایید