انکودر INCREMENTAL

انکودرهای افزایشی توانایی تولید خروجی به صورت پالس را دارا هستند این پالس می تواند تا 200،000 توسط این انکودر تولید گردد و ولتاژ این این مدل از انکودرها 30 ولت می باشد.