Shaft

انکودر شفت دار hohner ، در قطر شفت های 6,8,10,12,14 میلی متر به صورت کابلی و سوکتی می باشد. انکودر شفت دار هوهنر قابل برنامه ریزی است به گونه ای که بدون نیاز به سخت افزار و تنها با اتصال یک کابل اندرویدی به کامپیوتر و انکودر ، می توان آن را پروگرام کرد.