اینکودر LIKA

اینکودر LIKA وسیله ای است که جهت تبدیل سیگنال مکانیکی به پالس در خروجی و برای اندازه گیری جابه جایی از یک نقطه به نقطه ی دیگر استفاده می شود.
جهت خرید اینکودر LIKA تماس بگیرید.
واتساپ: 09127701494
021-33993009