دسته: ترانسدیوسر

فیلتر محصولات نمایش 1 - 16 از 101 نتایج

ترانسدیوسر دستگاهی است که انرژی را از نوعی به نوع دیگر تبدیل می کند به عبارت دیگر ترانسدیوسر ها برای تبدیل یک کمیت فیزیکی به سیگنال الکتریکی متناظر با آن به کار می روند. انواع آن عبارتند از ترانسدیوسر قدرت ، ترانسدیوسر جریان و ترانسدیوسر ولتاژ . انواع مختلف تراسدیوسر را می توان در پروب های تبدیل PH به سیگنال الکتریکی ، میکروفون و سلول فتو الکتریک مورد استفاده قرار می گیرند .ترانسدیوسرها به طور گسترده در سیستم ها اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرند .ترانسدیوسر قادر است ولتاژ خروجی 4-20میلی آمپر را تامین نماید.