ترانسدیوسر اکتیو و راکتیو

ترانسدیوسر قابل پروگرام IME جهت اندازه گیری توان اکتیو، توان راکتیو، ولت، فرکانس، آمپر، کیلووات ساعت، مگاوات(MW)، مگاوار (MVAR) برای تنظیم ترانسدیوسر جریان CT/1 و CT/5 با تغذیه 20 الی 150 VDC و 80 الی 150 VAC مورد استفاده قرار می گیرد.