ترانسدیوسر جریان

ترانسدیوسرجریان یا CURRENT TRANSDUCER وسیله ای است که جریان متناوب AC و یا جریان مستقیم DC را به سیگنال های آنالوگ تبدیل می کند. و در سیستم های اتوماتیک و غیر اتوماتیک مورد استفاده قرار می گیرند. هنگامیکه جریانی که از خطوط عبور می کند بالاتر از جریان مناسب برای دستگاه هایی که از آن جریان استفاده می کنند باشد، ترانسدیوسر جریان وارد عمل می شود و جریان مذکور را اندازه گیری و میزان آن را به جریان مناسب تغییر می دهد.از آنجایی که جریان الکتریسیته برای کارکرد انواع ماشین آلات و واحد های صنعتی ضروری می باشد. همیشه اتصال مستقیم دستگاه به جریان برق توصیه نمیشود و در اینگونه موارد است که استفاده از ترانسدیوسر های جریان توصیه می شود.