استابلایزر تک فاز

استابلایزر تک فاز دلتا با سیستم سرووموتوری طراحی شده ، دارای سیستم کنترل فاز جهت حفاظت در مقابل دو فاز شدن ولتاژ ورودی و دارای صفحه دیجیتال جهت نمایش ولتاژ ورودی و خروجی و آمپر مصرفی می باشد. شکل موج در این استابلایزر به صورت موج سینوسی بوده و دارای ولتاژ ثابت 110 ولت و220 ولت در خروجی می باشد.
استابلایزر سرووموتوری تک فاز
استابلایزر 10 کاوا دلتا DELTA stabilizer دارای خروجی 40 آمپر 
استابلایزر 8 کاوا دلتا DELTA stabilizer دارای خروجی 32 آمپر
استابلایزر 5 کاوا دلتا DELTA stabilizer دارای خروجی 20 آمپر
استابلایزر 15 کاوا  دلتا DELTA stabilizerدارای خروجی 60 آمپر
استابلایزر 20 کاوا  دلتا DELTA stabilizerدارای خروجی 80 آمپر
برای اطلاعات فنی بیشتر ,  خرید استابلایزر تک فاز با شماره های زیر تماس بگیرید.
33992998 21 0098 33993009 21 0098