سرج ارستر فتوولتائیک

سرج ارستر فتوولتاییک یا همان سرج ارستر پنل خورشیدی جهت حفاظت از پنل خورشیدی در هنگام رعد و برق در مدل های تکفاز و سه فاز با کلاس های حفاظتی C و B+C در ولتاژهای 300 ,500, 600, 750 900, و1000 ولت DCکاربرد در انواع نیروگاه های تولید برق سیستم های خورشیدی و سیسیتم های فتوولتاییک