سرج ارستر کلاس B

سرج ارستر کلاس B به منظور محافظت از دستگاه های الکترونیکی در برابر جریان گذرای ناشی از رعد و برق استفاده می شود و دارای بهره وری و اثر بخشی بالایی می باشد. این سرج ارستر تک قطبی می باشد و برای حفاظت از تاسیسات برقی و تجهیزات الکترونیکی در هنگام اضافه ولتاژ و یا جریان رعد و برق مستقیم مورد استفاده قرار می گیرد و دارای ظرفیت تخلیه بالایی می باشد.سرج ارستر کلاس B یا کلاس 1 جهت محافظت از تابلو های اصلی کارخانجات در مدل های 3POLE+NPE , 1POLE+NOEL در کیلو آمپر از 50 الی 125 کیلو آمپر می باشدسرج ارستر B به عنوان حفاظت اولیه در برابر صاعقه با تحمل 100 کیلو آمپر جهت استفاده در تابلوهای اولیه می باشد.سرج ارستر, MC 50-B-OS سرج ارستر, MC 50-B 3+1 سرج ارستر MCD 50-B 3+1 ,سرج ارستر MCD 50-B-OS