سرج ارستر EPCOS

شرکت اپکاس (EPCOS) تولید کننده انواع خازن، وریستورهای مخابراتی ، خازن های رو بردی می باشد.
از مهمترین تولیدات این کارخانه می توان به وریستورهای B32K275 و B32K420 اشاره نمود