دسته: نیمه هادی

فیلتر محصولات نمایش 1 - 16 از 449 نتایج

دیود (diode) ساده ترین دستگاه نیمه هادی می باشد. دیود قطعه ای دو پایه است که از یک جهت جریان الکتریکی را از خود عبور می دهد و در جهت دیگر ، در مقابل گذر جریان از خود، مقاومت بسیار بالایی از خود نشان می دهد. این مورد از مهم ترین کاربرد دیود می باشد. از این قابلیت دیود جهت تبدیل جریان متناوب به جریان مستقیم استفاده می شود. همچنین تمامی انواع دیود سمیکرون ، آستانه ای برای بیشینه ولتاژ معکوس دارند که اگر این ولتاژ از آن مرز بالاتر رود، دیود سوخته و جریان را در جهت معکوس عبور می دهد.