دوبل تریستور (S.C.R) یکسو کننده کنترل شده سیلیکونی می باشد که در مواردی همچون استفاده در اینورتر، در دیمر، دستگاه های جوش، کوره های القایی، و ترانس تغذیه به کار برده می شود.
انواع دوبل تریستور سمیکرون:
دوبل تریستور سمیکرون 92 آمپر 1600 ولت SEMIKRON SKKT92/16
دوبل تریستور سمیکرون 106 آمپر 1600 ولت SEMIKRON SKKT106/16
دوبل تریستور سمیکرون 162 آمپر 1600 ولت SEMIKRON SKKT162/16
دوبل تریستور سمیکرون 570 آمپر 1600 ولت SEMIKRON SKKT570/16
دوبل تریستور سمیکرون 57 آمپر 1600 ولت SEMIKRON SKKT57/16