هیچ محصولی یافت نشد.

دیود

عملکرد کلیدی یک دیود ایده آل، کنترل جریان است. عبور جریان از طریق دیود تنها می تواند در یک جهت رو به جلو حرکت کند. جریانی که از جهت مخالف شروع می شود نیز مسدود می شود. در واقع آنها مانند شیر یک طرفه الکترونیک هستند.اگر ولتاژ در یک دیود منفی باشد، جریان نمی تواند انتقال یابد و دیود ایده آل شبیه  یک مدار باز میباشد. در چنین وضعیتی، گفته می شود که دیود خاموش شده یا معکوس شده است.
تا زمانی که ولتاژ در دیود منفی نیست، روشن خواهد بود و جریان ادامه دارد. در شرایط ایده آل، دیود مانند یک مدار کوتاه  زمانی که جریان را هدایت میکند (0V در سراسر آن) عمل می کند. هنگامی که دیود جریان را هدایت می کند، به سمت جلو حرکت می کند (به اصطلاح در الکترونیک ، دیود روشن است).