دسته: پل دیود

فیلتر محصولات نمایش 1 - 16 از 51 نتایج

پل دیود یک نوع  یکسو کننده موجدار کامل  است که از چهاردیود یا بیشتر در یک پیکربندی مدار پل استفاده می کند تا بتواند جریان متناوب (AC) را به جریان مستقیم (DC) تبدیل کند. پل دیود از چهار دیود و مقاومت بار تشکیل شده است . چهار دیود  در یک پیکربندی بسته (Bridge) متصل شده اند تا بتوانند جریان متناوب (AC) را به جریان مستقیم (DC) تبدیل کنند. مزیت اصلی این پیکربندی مدار پل ارتباطی این است که ما یک ترانسفورماتور گران قیمت را نمی خواهیم، بنابراین هزینه و اندازه آن کاهش می یابد.