شیر برقی نورگرن Norgren

شیر برقی نورگرن Norgren توسط محرک های برقی کنترل می شود ، بنابراین قابلیت باز و بسته شدن دارند. این شیرهای برقی را می توان به دو قسمت تقسیم کرد ، قسمت بالایی شیر پنوماتیک نورگرن، محرک برقی و قسمت پایین آن شیر است. شیر الکتریکی محصولی با کیفیت بالا کنترل اتوماتیک است. این وسیله نه تنها می تواند عملکرد سوئیچ را درک کند ، بلکه دریچه برقی قابل تنظیم نیز می تواند عملکرد تنظیم موقعیت سوپاپ را تشخیص دهد.