لیمیت سوئیچ

لیمیت سوئیچ یا سوئیچ مکانیکی (Mechanical limit switches ) دستگاهی است که در سیستم های اتوماسیون صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. به طور معمول، این سوئیچ ها به صورت الکترومکانیکی عمل می کنند، به طوری که هنگامی که یک جسم باعث تماس فیزیکی با محرکی که اغلب قابل تنظیم است ، می شود، لیمیت سوئیچ ها فعال می شوند. برخی از مزایای لیمیت سوئیچ ها، تشخیص مطمئن یک شی بدون در نظر گرفتن رنگ، شکل و اندازه آن و همچنین دقت موقعیت و تکرار دقیق می باشد. لیمیت سوئیچ ها از قابلیت تکرار دقیق تا 0.0005 میلی متر در دسترس هستند و تحت تاثیر نور محیط قرار نمی گیرد و می توانند با توجه به ساختار قوی و نیرومند خود، محیط های سخت و خشن را تحمل کنند. آنها همچنین می توانند بارهای چندگانه یا بارهای القایی را تغییر دهند، در حالی که از انرژی بسیار کمی استفاده می کنند.