لیمیت سوئیچ موقعیتی

شرکت TER ایتالیا سازنده انواع لیمیت سوئیچ با تجربه طولانی در طراحی و ساخت سوئیچ های موقعیتی که تاکنون پنج سری سوئیچ های موقعیتی را ارائه داده است.
کاربرد عمده لیمیت سوئیچ های موقعیتی در کارخانه های ساخت آساسنور صنعتی و ساختمانی، در صنعت اتوماسیون، در تکنولوژی پایه ، به ویژه برای کنترل بالابرها، وینچ ها و ابزارهای ماشینی مورد استفاده قرار می گیرد.