سری SOH

کوپلینگ SOH کد سفارش SOH-25C 6*10 با گشتاور 5 N.M و 6000 دور با قطر داخلی 10*6 و قطر خارجی 25 و ارتفاع 32 میلیمتر کوپلینگ SOH کد سفارش SOH-25C 10*10 با گشتاور 5 N.M و 6000 دور با قطر داخلی 10*10 و قطر خارجی 25 و ارتفاع 32 میلیمتر